X

Puu-Kivistön aloituskortteleille haetaan toteuttajia kilpailulla

Vantaan kaupunki järjestää Puu-Kivistön aloituskortteleiden suunnittelusta kumppanuuskaavoitukseen perustuvan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun, jossa etsitään toteuttajia kahdelle asuinkorttelille. Kilpailun tavoitteena on puurakentamisen edistäminen.
 
Avoin, kilpailijaryhmille suunnattu suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu koskee kahta Puu-Kivistön asuinkorttelia. Kilpailualue on jaettu kahteen kilpailukohteeseen. Tavoitteellinen asumisen kerrosala kilpailualueella on yhteensä vähintään 15 000 k-m2 (vähintään 7 500 k-m2/kilpailukohde), eli vähintään 300 asukasta.
 
Kilpailualue on Kivistön keskustassa ja sen pinta-ala on yhteensä 7000 m2. Etäisyys Kivistön Kehäradan asemaan on noin 500 metriä. Puu-Kivistö on valittu Vantaalla puurakentamisen erityiskohteeksi, jossa tavoitteena on puurakentamisen määrällinen lisääminen ja laadullinen kehittäminen.
 
Kilpailuaika on 14.2. - 2.5.2018. Kilpailu on suunnattu kilpailijaryhmille, joissa pitää olla mukana vähintään kaksi rakennuttajaa, kaksi arkkitehtitoimistoa ja yksi maisema-arkkitehtitoimisto. Kilpailijaryhmässä tulee olla kokemusta puurakentamisesta. Kilpailukohteisiin tulee laatia erilliset kilpailuehdotukset. Kilpailualueen asemakaava laaditaan yhdessä kilpailun voittajien kanssa ja asemakaavoitetut tontit myydään lähtökohtaisesti kilpailun voittajille.
 
Puu-Kivistöstä halutaan monimuotoinen ja kaupunkikuvaltaan värikäs naapurusto vehreine, yhteisöllisine pihoineen ekologisuutta arvostaville asukkaille. Puu-Kivistössä muun Kivistön keskustan tavoin myös taide on osa asuinympäristöä.
 
Vantaan kaupunginhallitus on päättänyt kilpailun järjestämisestä 5.2.2018.
 
Lisätietoa Puu-Kivistön aloituskortteleiden kilpailusta ja kilpailumateriaalit verkkosivulla: www.vantaa.fi/puu-kiviston_suunnittelukilpailu