X

Kivistön koulun purkaminen alkaa – katuja ja viheralueita rakentuu keskustan alueella

Kivistössä Aurinkokiven palvelurakennus aloitti toimintansa elokuussa ja tyhjilleen jääneen Kivistön koulun purkaminen alkaa 12.12. alkavalla viikolla.
 
Koulun purun on tarkoitus olla valmis ensi vuoden helmikuun loppuun mennessä. Alueen ensimmäisten asuntojen rakentaminen aloitetaan vuoden 2017 puolella, ja kaikkiaan koulun ympäristöön on tulossa noin 800 asuntoa. Parhaillaan alueella on käynnissä suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu, jolla etsitään toteuttajia kahden korttelin asuinrakennuksille eli lähes 500 asunnolle. 
 
Lisätietoa kilpailusta
Kivistön koulun kaava (nro 231600) 
 
Aurinkokiven toinen vaihe valmistuu suunnitelmien mukaan 2019 loppuvuodesta.  Suunnittelu on lähtenyt käyntiin elokuussa 2016. Kanniston koulun toisen vaiheen valmistuminen on puolestaan ajoitettu tällä hetkellä vuoteen 2025.
 
Lipunkantajankenttä osaksi valmiiksi jo tänä vuonna
 
Aurinkokiven läheisyyteen, Lipputien länsipuolelle rakentuvan Lipunkantajakentän valmistuminen on jaksotettu vuosille 2016 ja 2017.
 
Lipunkantajankentästä ja sen ympäristöstä tulee lähiliikuntapaikka, jonne rakennetaan kivituhkapintainen pelikenttä, jalkapallonurmipintainen monitoimikenttä, pienpelikenttä, muovipintainen monitoimikaukalo sekä ulkokuntoiluvälineitä. Kentät aidataan. Kentän lounaispuolella sijaitsevan metsäkumpareen puusto säilytetään, ja kentän rakentamisesta aiheutuva luiska hyödynnetään rinnekatsomona. Lipunkantajankentän eteläpuolista säilytettävää sekametsää kehitetään valoisaksi koivikoksi, johon tehdään myös täydennysistutuksia.
 
Tänä vuonna on tarkoitus saada valmiiksi kivituhkapintainen kenttä aitoineen ja mahdollisesti myös valaistuksineen siten, että työmaan valmistumisasteen sekä säiden salliessa kenttä saadaan tämän talven aikana jäädytettäväksi.
 
Töitä jatketaan keväällä 2017, jolloin viimeistellään muut kentät varusteineen ja vihertöineen.  Kokonaisuudessaan Lipunkantajankentän urakan tavoiteltu valmistumisaika on 30.9.2017.
 
Uutta kunnallistekniikkaa tuloillaan
 
Loppuvuoden 2016 aikana Kivistössä jatketaan uuden keskustan katujen sekä Vehkalan asemanseudun katujen ja liityntäpysäköintialueen rakentamista. Meneillään on myös Syväojan vesihuollon rakentaminen.
 
Ensi vuonna kunnallistekniikan rakentaminen jatkuu Kivistön vanhan koulun alueella ja kaupunkikeskuksen alueella. Myös Lipunkantajanpuiston reittien rakentamista jatketaan. Keimolanmäessä käynnistetään Lincolninaukion rakentaminen ja rakennetaan kunnallistekniikkaa.