X

Kivistön koulun alueelle haetaan kilpailulla toteuttajaa lähes 600 asunnolle

Vantaan kaupunki järjestää suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun Kivistön koulun ympäristön tonteista. Kilpailun tavoitteena on suunnitella ja tuottaa laadukkaita, kustannustasoltaan kohtuullisia asuntoja.
 
Kilpailulla etsitään toteuttajia kahden korttelin asuinrakennuksille ja pysäköintitalolle. Kilpailualue on jaettu kolmeen kilpailukohteeseen ja sillä on asuinrakennusoikeutta yhteensä 28 400 kerrosneliömetriä, mikä tarkoittaa lähes 600 asuntoa. Pysäköintitalo suunnitellaan 239 autopaikkaa varten.
 
Asuinrakennusoikeuden lisäksi katujen varsilla pohjakerrokseen saa rakentaa asukkaiden yhteiskäyttötiloja sekä liike-, työ- ja palvelutiloja. Asuinrakennuksissa on sekä vapaarahoitteisia omistus- ja vuokra-asuntoja että korkotuettuja ARA-vuokra- ja asumisoikeusasuntoja.
 
Alue sijaitsee kehäradan Kivistön aseman välittömässä läheisyydessä ja on kokonaisuudessaan kaupungin omistuksessa. Kaupunki purkaa alueella olevan vanhan koulurakennuksen. Kilpailualueella on voimassa asemakaava.
 
Laatua edullisesti
 
Kilpailulla Vantaan kaupunki haluaa tukea rakentamisen laadun ja kustannustason edullisuuden kehittämistä. Siksi kilpailun teemana on edullista laatua asumiseen. Lisäksi tavoitteena on muodostaa laadukasta kaupunkikuvaa, edistää kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja, liittää taide rakennettuun ympäristöön sekä muodostaa hyvät ja toimivat asuin-, yhteiskäyttö- ja ulkotilat.
 
Kilpailulla kaupunki haluaa myös mahdollistaa normien uudistamisen. Keinoja ovat hyvä suunnittelu ja tehokas tilankäyttö asuntojen yhteis- ja varastotiloissa sekä kohteiden toteuttaminen ilman väestösuojia. Kaupunki vastaa väestösuojien rakentamatta jättämisestä. Kaupungilla on valmius tehdä muitakin poikkeamispäätöksiä, jos ne edistävät kilpailun tavoitteiden toteuttamista ja toimivat esimerkkeinä hallituksen normienpurkutalkoille.
 
Kilpailu on suunnattu rakennuttajille ja rakentajille suunnitteluryhmineen kutsukilpailuna. Kilpailun ilmoittautumisaika päättyy 9.12.2016, johon mennessä on ilmoitettava halukkuus osallistua kilpailuun sähköpostitse Gilbert Koskelalle (gilbert.koskela@vantaa.fi), sähköpostin aiheeksi tulee merkitä ”Kivistön koulun alueen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu / Ilmoittautuminen”.
 
Tavoitteena on saada kilpailu ratkaistua syyskuun 2017 loppuun mennessä. Toteuttajiksi valitaan laatuarviointien ja tarjotun hintatason perusteella 2-3 ryhmää, enintään kaksi kohdetta samalle ryhmälle. Kilpailun voittajilla on oikeus ostaa kilpailun kohteena olevat tontit kilpailuohjelmassa ilmoitettuun hintaan. Kilpailukohteiden rakentaminen on aloitettava vuoteen 2020 mennessä.
 
Vantaan kaupunginhallitus on päättänyt kilpailun järjestämisestä 24.10.2016.
 
Kilpailumateriaalit julkaistaan Vantaan kaupungin sivuilla 14.11.2016