X

Kivistön kauppakeskukseen tulossa kirjasto sekä kulttuuri- ja kokoontumistilaa

Kivistöön on suunnitteilla kauppakeskus, jonka on määrä valmistua 2020. Kauppakeskuksen 1.kerrokseen esitetään sijoitettavaksi yhteiskäyttöinen monitoimitila, johon sijoittuvat kirjasto, kulttuuri-, nuoriso- ja asukastila sekä avoin päiväkoti.
 
Tekninen lautakunta hyväksyi hankkeen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman kokouksessaan 19.12.2017 (asia 9). Kivistön kauppakeskukseen sijoittuvan kirjaston tarveselvitys ja hankesuunnitelma on hyväksytty jo vuonna 2015. Tällöin tilatarve oli 500 m2. Hankkeen viivästyessä ja väestön kasvaessa alueella kirjaston tilantarve on kasvanut. Kivistössä on myös tarvetta asukastilalle ja avoimelle päiväkodille. Näin ollen esitetty tilatarve on nyt 1500 m2.
 
Tilat vuokrataan kauppakeskustoimijalta. Kauppakeskuksen 2. kerrokseen suunnitellusta Kivistön terveysasemasta on tehty erillinen tarveselvitys ja hankesuunnitelma ja vuokrauksen esisopimus vuonna 2015.
 
Teknisen lautakunnan pöytäkirja kokonaisuudessaan osoitteessa http://paatokset.vantaa.fi
Kivistön kauppakeskuksen verkkosivut