X

Kivistö rakentuu lisää - kaupunkisuunnittelulautakunnassa useita Kivistöön liittyviä päätöksiä

Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunnassa 19.4.2017 käsiteltiin useita Kivistön keskustan rakentumiseen liittyviä asioita.
 
Lautakunta hyväksyi Kivistöön yhteisöllisen korttelin suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun. Kilpailun tavoitteena on luoda Kivistön keskustaan omaleimainen yhteisöllinen asuinkortteli, jossa kohtaavat eri-ikäiset ja eri elämänvaiheessa olevat ihmiset sekä virikkeellinen urbaani kaupunkiympäristö. Kilpailuohjelmassa haetaan korttelin asukkaiden yhteisöllisyyttä mahdollistavia ideoita ja ratkaisuja esimerkiksi yhteisökäyttöiseen asukastilaan ja yhteiselle korttelipihalle.
 
Kilpailutontti sijaitsee Kivistön keskustassa Kehäradan eteläpuolella. Tontin kokonaisrakennusoikeus on 11 730 k-m2, josta noin puolet osoitetaan valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon ja noin puolet vapaarahoitteiseen omitusasuntotuotantoon. Alustava kilpailuaika on 29.5. - 29.9.2017. Asiasta tiedotetaan lisää lähempänä kilpailun alkamista.
 
Lisäksi lautakunnassa hyväksyttiin toteuttamissopimus kaupungin ja Lujatalo Oy:n välillä Kivistön keskustan kolmesta tontista ja päätettiin myydä kolme tonttia T2H Rakennus Oy:lle asuntorakentamiseen.
 
Lisäksi lautakunta hyväksyi Linnan kartanon alueen asemakaavan.
 
Kokouksen esityslista kokonaisuudessaan osoitteessa http://paatokset.vantaa.fi