X

Aurinkokivi aloittaa syksyllä, Kivistön koulu lakkautetaan

Vantaan opetuslautakunnassa 9.5.2016 päätettiin Aurinkokiven päiväkodin ja koulun perustamisesta sekä Kivistön koulun lakkauttamisesta.
 
Aurinkokivi on monialainen palvelurakennus, joka sijaitsee Kivistön keskustassa lähellä asemaa. Tilojen pääkäyttäjinä tulevat olemaan koulu ja päiväkoti sekä äitiys- ja lastenneuvola. Lisäksi tiloissa tulee toimimaan musiikkiopisto ja kuvataidekoulu. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan päiväkodin, alakoulun sekä neuvolan tilat ja toisessa vaiheessa yläkoulu.
 
Hankkeen lähtökohtana on alueen asukkaita monipuolisesti palveleva, yhteiskäyttöön sopiva, muuntojoustava ja uudet oppimismetodit mahdollistava rakennus. Rakennus on suunniteltu siten, että tiloja on helppo käyttää asukas- ja yhdistystoimintaan sekä yksityistilaisuuksiin ja että tilojen käyttöaste on korkea.
 
Aurinkokiven uudisrakennus valmistuu kesäkuussa, joten päiväkoti voi aloittaa toimintansa 1.8.2016 ja koulu 16.8.2016. Kivistön koulun toiminta siirretään Aurinkokiven uudisrakennukseen, joten Kivistön koulu voidaan lakkauttaa. Koulun oppilasmäärä tulee olemaan lukuvuonna 2016- 2017 n. 308 oppilasta. Koulun rehtoriksi on valittu Sari Silander ja päiväkodin johtajaksi Janita Metsämäki.
 
Aurinkokiven II vaiheen toteutukselle on taloussuunnitelmassa 2016- 2019 varattu määräraha vuosille 2019- 2020.
 
Lautakunta päätti perustaa Aurinkokiven koulun sekä päiväkodin ja lakkauttaa Kivistön koulun 1.8.2016 alkaen.
 
Lisätietoa opetuslautakunnan päätöksistä 9.5.2016. 
 
Lisätietoa Kivistön palveluista.