X

Putkijäte

Putkijäte

Kivistön Putkijäte Oy rakennuttaa Kivistön keskustan alueelle automaattisen jätteiden putkikeräysjärjestelmän vuosina 2014–2034. Järjestelmä tulee kattamaan noin 15 000 asukkaan kotitalousjätteiden keräyksen. Järjestelmän ensimmäinen vaihe otetaan käyttöön elokuussa 2015.

Jätepussit viedään keräyspaikkaan, jossa sekajätteelle, paperille, kartongille ja biojätteelle on oma syöttöputkensa. Jokaiselle asukkaalle on osoitettu keräyspaikka, johon jätteet kuuluu viedä. Muut jätteet voi viedä kierrätyshuoneisiin tai muihin HSY:n ohjeistamiin paikkoihin. Putkikeräysjärjestelmään ei voi laittaa mitä tahansa aineita tai esineitä, koska väärä esine voi aiheuttaa toimintahäiriön ja ylimääräisiä käyttökustannuksia.

Putkikeräysjärjestelmän myötä jäteautojen liikenne meluineen ja pakokaasuineen poistuu, eikä pihoille tarvita jätekatoksia. Järjestelmä on hygieeninen, helppokäyttöinen sekä turvallinen käyttäjille ja sen työntekijöille. Jätteiden putkikeräysjärjestelmä alentaa energiakustannuksia ja sen ympäristövaikutukset ovat pienemmät verrattuna perinteiseen jätteen keräykseen.

Putkikeräysjärjestelmän laitetoimittaja on Marimatic Oy.

Kivistön putkijätteen käyttöohjeet

Kivistön putkijätteen lajitteluohjeet

 

 

 

Asiakasneuvonta:
Asiakas- ja neuvontapalvelu arkisin klo 8 – 18, puh. 020 711 8451, neuvonta.kivisto@marimatic.fi 

24 h päivystys: 
Ilmoita järjestelmän toimintahäiriöt, roskaantuminen, ilkivalta, liika lumi tai muu akuutti häiriö 24h päivystysnumeroon, puh. 020 711 8450

Kivistön Putkijäte Oy
Kielotie 28
01300 Vantaa
Kivistön Putkijäte Oy:n tiedot YTJ-palvelussa