X

Kivistön visio 2042 – Onnellinen Kivistö

Kivistön visio 2042 – Onnellinen Kivistö

Koko Kivistön suuralueen kattava visio vuodelle 2042 on valmistunut. 
 
Lähtökohtana on ollut päivittää Marja-Vantaan osayleiskaava-alueelle laadittu vuoteen 2015 ulottunut visio. Visioprosessia on tehty vuorovaikutteisessa yhteistyössä asukkaiden ja laajan sidosryhmäjoukon kanssa.
 
Kivistön suuraluetta on tarkasteltu osana kehittyvää Vantaata ja Helsingin seutua. Visiotyön tavoitteena on ollut löytää yhteinen näkemys Kivistön suuralueen tulevaisuudesta sekä tunnistaa alueelliset erityispiirteet. Visiotyö on ollut myös keino kerätä hiljaista tietoa sekä määrittää ja edesauttaa eri osapuolten sitoutumista yhteiseen tavoitetilaan.
 
Visioksi on määritelty Onnellinen Kivistö – vehreä ja aktiivinen kotikaupunki. Onnellisuus on kokonaisvaltaista hyvinvointia. Onnellisuutta on hyvä koti, asuinalue ja työympäristö, jonka jokainen voi kokea omakseen. Onnellisuus on mielekkäitä ja monipuolisia tekemisen ja olemisen mahdollisuuksia, terveellisyyttä, turvallisuutta, yhteisöllisyyttä ja omaa tilaa. Kivistössä onnellisuutta on vehreä, elävä ja aktiivinen ympäristö, jonka voi kokea suuralueen kaikilla alueilla. Onnellisen Kivistön saavuttaminen edellyttää aktiivista yhdessä tekemistä. Tässä jokaisella on oma tärkeä roolinsa, niin kaupungilla, asukkailla kuin kaikilla muilla toimijoilla.
 
Vision lisäksi prosessin aikana syntyneestä aineistosta on koottu visioraportti. Raportti liitteineen havainnollistaa, mitä työskentelytapoja ja lähtöaineistoja on visioprosessin aikana käytetty ja mitä tuloksia nämä ovat tuottaneet.
 
Vision viisi erilaista aluetyyppiä
 
Visiotyössä Kivistön suuralue on määritelty muodostuvan viidestä eri aluetyypistä: Kivistön keskusta, Tiivistyvä Kivistö, Kulttuurimaiseman Kivistö, Metsäinen Kivistö ja Elinkeinojen Kivistö. Alueet ovat keskenään erilaisia ja siksi vision tavoitteet, onnellisuus, vehreys ja aktiivisuus, saavat erilaisia painotuksia ja sisältöjä aluetyypeittäin.
 
Jokaiselle aluetyypille on laadittu oma tavoitetila vuodelle 2042:

  • Kivistön keskusta: Kivistön keskusta on kahden asemanseudun muodostama monipuolinen ja värikäs kaupunki.
  • Tiivistyvä Kivistö: Tiivistyvän Kivistön monimuotoisia asuinalueita leimaa vehreys: alueita yhdistävä vihersuonisto tuo luonnon lähelle ja vahvistaa paikallisia ekosysteemipalveluita.
  • Kulttuurimaiseman Kivistö: Vantaanjokilaakso on suosittu arvokkaiden kulttuurimaisemien matkailualue, jossa on kattava ulkoilureittiverkosto sekä monipuoliset virkistyspalvelut.
  • Metsäinen Kivistö: Metsäinen Kivistö on seudullisesti tunnettu virkistysalue ja merkittävä ekosysteemipalveluiden tuottaja.
  • Elinkeinojen Kivistö: Elinkeinojen Kivistö on toiminnallisesti monipuolinen ja muuntautuva tuotantoympäristö, joka on aktiivinen ympäri vuorokauden. Tilaa vievät toiminnat sovitetaan ympäristöön.

Kivistön keskustan kaavarunko
 
Vision tavoitetilan toteuttamisen seuraava askel on Kivistön keskustan ja sen välittömän vaikutusalueen kattava kaavarunkotyö, joka samalla auttaa testaamaan vision sisältöä ja kehittämään sen ohjausvaikutusta.
 
Kaavarunkotyö käynnistetään syksyn 2017 aikana. Kivistön keskustan kaavarungossa tutkitaan Kehäradan Kivistön aseman ja Lapinkylän seisakkeen vaikutusalueita ja määritetään periaatteet maankäytön ratkaisuille.
 

Kivistön visioraportti
Kivistön visiokortti

 
Tietoa suunnittelusta ja tulevista tapahtumista:
Kivistön visio ja kaavarunko Vantaan kaupungin sivuilla

www.facebook.com/suunnitellaankivisto
Tilaa uutiskirje: suunnitellaankivisto@vantaa.fi