X

Ekokaupunki

Ekokaupunki Kivistö

Ekokaupunki

Kivistössä on käytössä useita kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja, jotka tukevat One Planet Living - mallin periaatteiden toteutumista. Alueella on tarkoitus muun muassa vähentää hiilidioksidipäästöjä, jätteen määrää sekä edistää vastuullista vedenkäyttöä, paikallisen ruuan tarjontaa, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä.

One Planet Living – malli perustuu tavoitteeseen, jossa länsimaiden kulutus saataisiin tasolle, joka mahtuu maapallon kantokyvyn rajoihin. Konseptin 10 periaatetta ottavat monipuolisesti huomioon kestävän elämäntavan eri osa-alueet.

Suunnitelluilla toimenpiteillä pyritään saavuttamaan taso, jolla kaupunkikeskuksen asukas käyttäisi 46 % vähemmän luonnon resursseja keskivertosuomalaiseen verrattuna. 

One Planet Living-malli ottaa ekologisuuden lisäksi huomioon myös muita kestävään elämäntapaan liittyviä periaatteita.

One Planet Living-mallin kotisivut

Kivistön Ekokaupunki-esite (pdf)

Lisätietoa Kivistön Ekokaupunkista.